LEREN VAN LASTIGE ;-) LEERLINGEN

Heb jij ze in de klas, die lastige leerlingen? Bijvoorbeeld kinderen die maar niet stil lijken te kunnen zitten. Of heb je er juist zo’n dromer bijzitten, die je maar moeilijk kunt bereiken en bij de les kunt houden? Ken je in jouw groep een leerling die steeds met andere kinderen of andere dingen bezig is? Of speelt er in jouw groep iets anders waar je moeite mee hebt?


Lijkt het je leuk en leerzaam om die problemen eens vanuit een ander perspectief te bekijken? Dan is de cursus leren van lastige;-) leerlingen iets voor jou.


De cursus

Tijdens de cursus werken we onder andere vanuit de PresentChild® methode. Daarbij gaan we er vanuit dat kinderen met bijvoorbeeld hun gedrag of leerproblemen een boodschap voor jou als leerkracht kunnen hebben. Tijdens de cursus helpen we je om die boodschap te ontdekken. Met als resultaat meer werkplezier voor zowel jou als de kinderen in jouw groep. Én een stap voorwaarts in jouw persoonlijke ontwikkeling.


Allereerst staan we samen met elkaar stil bij je rol als leerkracht en op welke wijze de manier waarop jij in het leven staat de invulling van die rol beinvloedt. We onderzoeken samen welke waarden en normen je hebt meegenomen uit je eigen jeugd en kijken later op welke wijze die terugkomen in jouw manier van lesgeven. Aan de hand van een specifieke situatie die jij op dit moment met een bepaalde leerling als lastig ervaart kijken we wat er in jou ontwikkeld mag worden en op welke manier je daar vorm aan kunt geven. Kortom een interactieve cursus die inzicht geeft, je ontwikkeling stimuleert en die je anders leert kijken naar lastige leerlingen.


Praktische informatie

Deze cursus geef ik samen met Arianne Bronsvoort. Voor meer informatie kun je contact met 1 van ons opnemen.

If you’ve told a child a thousand times and he still does not understand, then it is not the child who is the slow learner (Walter Barbee)